29. nedeľa v Cezročnom období

Dnes (nedeľa) je zbierka na misie. Pán Boh zaplať za milodary!

Dnes bude o 14.30 hod. vo farskom kostole modlitba posvätného ruženca.