6. máj 2020

Na kostol darovala bohuznáma rodina 100€, rodina Marty Boritášovej 150€ – darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať!

Od 6. mája bohoslužby v obmedzenom režime povolené:

  • Rozostupy a dištanc

Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej či sviatočnej sv. omši. Obmedzené miesta na sedenie  v každom druhom rade so zachovaním odstupu 2m medzi osobami. Keď bude kostol kapacitne naplnený, poprosíme ďalších prichádzajúcich, aby zostali vonku, kde sa zabezpečí aspoň zvukový prenos. Aj vonku je potrebné dodržať rozostupy.

  • Dezinfekcia a rúška

Pred vstupom do kostola je potrebné zabezpečiť dezinfekciu rúk a dohliadať na nosenie rúšok.

  • Sv. prijímanie na ruku

Sväté prijímanie sa v tomto čase podáva na ruku. Aj v rade na sv. prijímanie musíme dodržať predpísaný odstup. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech  príde na sväté prijímanie na záver ako posledný.

  • Sviatosť zmierenia

Spoveď pred sv omšou na požiadanie