3. veľkonočná nedeľa

  • Sväté omše sú slúžené každý deň bez účasti veriacich.
  • Práce na rekonštrukcii sakristie vo farskom kostole pokračujú aj počas koronakrízy, fotky nájdete v galérii.
  • Podporiť nás môžete milodarom na farskom č. účtu: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!