Desiata nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 11.6., je júnová zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
  • Spoveď pred odpustom v stredu pred sv. omšou vo Svinici.
  • Deti a mládež budú mať stretko v piatok o 17:00 hod.  na fare v pastoračnom centre… po ňom sv. omša v kostole
  • Všetkých Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, budúcu nedeľu 18.6. o 10:30 hod., vo farskom kostole vo Svinici.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!