Najsvätejšej Trojice

  • Budúcu nedeľu, 11.6.2023, bude júnová zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
  • Vo štvrtok vo Svinici po sv. omši EUCHARISTICKÁ PROCESIA A POŽEHNANIE – „OLTÁRIKY“
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!