Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období

  • Zmena času – v noci zo soboty na nedeľu (z 28.10. na 29.10.) sa mení čas z letného na zimný (stredoeurópsky)
  • Spoveď pred Dušičkami podľa rozpisu…., mená na dušičkovú pobožnosť v sakristii….
  • Dnes, 22.10.2023, je misijná nedeľa, zbierka na MISIE, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Budúcu nedeľu, 29.10. 2023, bude mimoriadna zbierka pre postihnutých zemetrasením…. Pán Boh zaplať!
  • Stretko detí v piatok o 17:00 hod. na fare….
  • Októbrová pobožnosť – modlime sa sv. ruženec! Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine (päť desiatkov), k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk ; tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/,
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!