Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období

  • Od štvrtka 15.10.2020 sv. omše bez účasti veriacich kvôli zákazu verejných hromadných podujatí nad šesť ľudí…
  • Vestibul kostola bude otvorený denne pre súkromnu modlitbu zhruba od 8:00 do 19:00
  • Podporiť našu farnosť môžete milodarom na č. účtu: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Sviatosť BIRMOVANIA sa z dôvodu protipandemických opatrení odkladá na neurčito…..
  • Októbrová pobožnosť – Modlime sa sv. ruženec!
  • Ďakujem rodičom birmovancov za brigádu v kostole aj na fare….
  • Budúca nedeľa je misijná.
  • Veriaci z Čižatíc ďakujú za pomoc…