Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období

  • Max. počet zhromaždených na bohoslužbách je 6 ľudí (vrátane kňaza, miništranta a kostolníčky).
  • Na svätú omšu môže prísť napríklad aspoň rodina, na ktorej úmysel je daná bohoslužba slávená.
  • Októbrová pobožnosť: Modlime sa sv. ruženec!
  • V noci zo soboty 24.10. na nedeľu 25.10. sa mení čas z letného na stredoeurópsky (zimný), posúvame hodiny o hodinu dozadu…
  • Farský Kostol (vestibul – babinec ) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do devätnástej hod.
  • Kontakt na farnosť : svinica@abuke.sk tel č. 055 6965 202
  • Podporiť našu farnosť môžete milodarom na č. účtu: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!