Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 24.9., je septembrová zbierka na kostol, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Deti a mládež budú mať stretko v piatok o 17:00 hod. v pastoračnom centre na fare.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk ; tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/,
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Pripomínam rodičom prvoprijímajúcich detí do konca septembra doniesť prihlášku na 1. sv. prijímanie. Stiahnuť si ju môžete na našej stránke: https://farnostsvinica.sk/sviatosti/prve-svate-prijimanie/