Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

  • Gr. kat. spoveď: vo Svinici vo štvrtok 18:30 hod.; 19:00 hod. liturgia; Nižná Kamenica v utorok 17:30 hod.; 18:00 hod. liturgia.
  • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia.
  • Posol BS na rok 2024….11€ v sakristii, prihlásiť sa čo najskôr.
  • Októbrová pobožnosť – modlime sa sv. ruženec! Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine (päť desiatkov), k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách.
  • Deti a mládež budú mať stretko v piatok o 17:00 hod. v pastoračnom centre na fare.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk ; tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/,
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!