Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

Deti, ktoré majú ísť na l. sv. prijímanie, nech prídu na sv. omšu počas týždňa. Do Svinice v stredu o 18.00 hod., vo štvrtok do Bidoviec o 17.30 hod.  a do Nižnej  Kamenice o 16.30 hod.

Od soboty začíname nový mesiac október. Je to mesiac sv. ruženeca. Veriaci, zvlášť mariánski ctitelia, sa spoločne modlia túto modlitbu. Vo Svinici o 17. 3O hod.