Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

Dnes (nedeľa) bude vo farskom kostole spoločná modlitba sv. ruženca o 14.00 hod.

Modlitba sv. ruženca

Svinica:   Každý deň pred sv. omšou cez týždeň. Keď sv. omša nebude, tak o  17. 3O hod.

Nižná Kamenica: Každý deň o 17.00 hod. Keď je sv. omša, tak pred sv. omšou.

Bidovce: podľa dohody

Spovedanie

Svinica: streda a piatok o 17.00 hod.

Nižná Kamenica: utorok o 16.00 hod.

Bidovce: štvrtok o 16.30 hod.