Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

Dnes je podpisová akcia pred kostolom za manželstvo.

Na sviatok Povýšenia svätého kríža, v predvečer, ozdobme vkusne kríže na verejnosti zažatou sviecou a kvetmi.

Poprázdninové stretnutie birmovancov bude v piatok od 16.45 hod. na farskom úrade.

Budúcu nedeľu – 18.9.2016 bude zbierka na Rádio Lumen. Pán Boh zaplať za milodary!