Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

Dnes (nedeľa) popoludní o 14. oo hod. bude pobožnosť v 1. nedeľu v mesiaci zakončená adoráciou pred Sviatosťou oltárnou.

Po popoludňajších pobožnostiach vás pozývame do pastoračného centra pospomínať si na prázdninové a dovolenkové obdobie.