Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

  • V piatok, 28.6.2024, máme vo farnosti adoráciu od 12:00 hod. do sv. omše vo Svinici
  • Te Deum v piatok pri sv. omši….
  • Budúcu nedeľu, 30.6.2024, je zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!