Trinásta nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 30.6.2024, je zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Spoveď chorých v pondelok.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!