Jedenásta nedeľa v Cezročnom období

  • (vo Svinici) dnes 17.6. sa koná zbierka na kostolné potreby. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
  • Budúcu nedeľu 24.6.  bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.