Narodenie sv. Jána Krstiteľa

  • Dnes –  24.6. sa koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
  • Pri zbierke na kostolné potreby vo Svinici sa nazbieralo 320 €, PBZ.
  • Vo štvrtok  – 28.6. bude v našej farnosti denná diecézna poklona, adorácia začne po rannej sv. omši vo farskom kostole a ukončená bude eucharistickým požehnaním o 17:30 hod. Nájdime si všetci aspoň trocha času  a príďme pozdraviť Božské Srdce v Eucharistii, ktorému je zasvätená naša farnosť, prosme o požehnanie a ochranu pre naše rodiny….  rozpis na výveske.
  • V dňoch 26. – 29. júla 2018 bude v Prešove Národné stretnutie mládeže P18. Prosíme veriacich o modlitby za toto stretnutie. Zároveň povzbudzujeme mladých (i starších) z Prešova a okolia, aby sa na stretnutie prihlásili vopred. Aktuálne je to i cenovo výhodnejšie. Oficiálne prihlasovanie sa skončí v nedeľu 1. júla. K dispozícii je online na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk (v časti Prihlasovanie).
    Po 1. júli 2018 sa nebude možné prihlásiť online. Možná bude už len registrácia na mieste počas samotného podujatia alebo možnosť využiť jednorázové vstupy na jednotlivé dni. Pri registrácii na mieste však nezabezpečujeme ubytovanie ani stravu.
  • Reformovaný pán farár nás pozýva na bohoslužbu Cirkvi československej husitskej s ekumenickou účasťou, ktorá sa uskutoční v historickom kostole vo Svinici dnes 24.06. 2018 o 15:00 hodine. Po bohoslužbách nasleduje koncert (asi o 16:30)