Krst Krista Pána

S vianočnou výzdobou sa rozlúčime, ale nie s premýšľaním nad hľadaním Krista v jeho chráme. Chrám je pre nás jeho betlehem!!!