Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

V piatok vo farskom kostole bude sv. spoveď od 17. hod. a pri sv. omši požehnanie trojkráľovej vody.

Požehnanie trojkráľovej vody bude vo všetkých kostoloch našej farnosti počas sv. omší v sobotu – Zjavenie Pána.

Kto má záujem o požehnanie domu na sviatok Zjavenia Pána – Troch Kráľov, nech sa nahlási na farskom t.č.055/69 65 202 vo štvrtok od 15.00 – 17.00 hod. alebo po sv. omšiach v sakristii.