Krst Krista Pána

  • Dnes 13.1. bude vo Svinici januárová zbierka na kostol, darcom Pán Boh zaplať!
  • V pondelok bude v Bidovciach po sv. omši organizačné stretnutie ohľadom kostola.
  • Srdečne Vás pozývame na slávenie pútnickej soboty dňa 19.1.2019 vo Vysokej nad Uhom.

Program:

15.00 – hodina Božieho milosrdenstva – Korunka a odprosenie za hriechy rodín. Hodinu Božieho milosrdenstva budú viesť rehoľné sestry z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva z Nižného Hrušova.

16.00 – Krížová cesta za rodiny – Modlitbu krížovej cesty budú viesť veriaci z Farnosti Senné s pánom farárom ThDr. Stanislavom Ščerbom, PhD.

17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou – Vedie Ružencové bratstvo z Farnosti Michalovce aj s pánom kaplánom Petrom Leškom.

18.00 – Sv. omša – Hlavným celebrantom a kazateľom bude Mgr. Tomáš Tupta, vicerektor Pastoračného centra Anky Kolesárovej.

Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a oslobodenie od zlého.

V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, požehnanie devocionálií (ružence, krížiky, atď.) a bude možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia. Zároveň Vás pozývame na ďalšie pútnické soboty, ktoré budú každý mesiac vždy tretiu sobotu v mesiaci.

Vo februári bude 16.2.2019.