Zjavenie Pána – Traja králi

  • Požehnanie domov dnes na slávnosť Zjavenia Pána 6.1. popoludní, prosím, nahlásiť v sakristii adresu a č. domu.
  • Budúcu nedeľu 13.1. bude  vo Svinici januárová zbierka na kostol, darcom Pán Boh zaplať.