Kvetná nedeľa

  • Spoveď pred Veľkou nocou: na Kvetnú nedeľu 14.4. Košický Klečenov -13:00 hod., Bidovce -14:00 hod. (dvaja kňazi), Nižná Kamenica -14:00 hod. (dvaja kňazi), Svinica -15:00 hod. (štyria kňazi)
  • Dnes 14.4. aprílová zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
  • V pondelok denná farská adorácia vo Svinici 13:00 – 20:00, rozpis na výveske
  • Spoveď chorých v utorok dopoludnia (okrem tých, čo boli na prvý piatok), prosím nahlásiť dnes v sakristii presnú adresu.
  • Na Zelený štvrtok 18. 4. 2019 budú v Katedrále sv. Alžbety pri sv. omši o 9:30 hod. posvätené oleje: krizma, olej katechumenov a olej chorých.
  • Na Veľký piatok pripomínam posvätný pôst a zdržanlivosť od mäsa, pôst sa odporúča i na Bielu sobotu až do obradu vzkriesenia.
  • Adorácia pri Božom hrobe na Veľký piatok po obradoch do 20:00 hod., na Bielu sobotu od 9:00 hod. do 19:00 hod. – rozpis (prerušenie poklony 15:00 hod.-16:30 hod.),
  • Požehnanie jedál na Bielu sobotu popoludní: Svinica 15:00 hod., Nižná Kamenica 15:30 hod., Bidovce 16:00 hod.
  • V sobotu 4.5. 2019 sa uskutoční 15. rozhlasová púť Rádia LUMEN do Krakova  https://www.lumen.sk/aktualita/s-radiom-lumen-na-put-do-krakova.html – záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii – meno (a r. č. kvôli cestovnému poisteniu), doprava a poistenie 20€, odchod v piatok 3.5. 2019 pred polnocou, návrat v sobotu vo večerných hodinách