Piata pôstna nedeľa

  • Spoveď pred Veľkou nocou: na Kvetnú nedeľu 14.4. Košický Klečenov -13:00 hod., Bidovce -14:00 hod. (dvaja kňazi), Nižná Kamenica -14:00 hod. (dvaja kňazi), Svinica -15:00 hod. (štyria kňazi)
  • Gr. kat.:  spoveď v sobotu o 14:0 hod., o 15:00 hod. liturgia
  • Budúcu nedeľu – 14.4. aprílová zbierka na kostol. Darcom vopred Pán Boh zaplať!
  • Pripomínam krížové cesty (KC) v piatok a v nedeľu…. (pre prvoprijímajúce deti je účasť na krížovej ceste súčasťou prípravy k prijímaniu Pána Ježiša v Eucharistii, ktorý sa za nás na kríži obetuje). + katechéza
  • Na Kvetnú nedeľu požehnanie čerstvých zelených ratolestí (nie sušené natrhané pred mesiacom!!!) a spomienka Pánovho vstupu do Jeruzalema.