Najsvätejšej Trojice

  • Budúcu nedeľu, 14.6., bude zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!