Jedenásta nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 14.6.,je zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Všetkých Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, budúcu nedeľu, 21.6. o 10:30, vo farskom kostole vo Svinici. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude dp. JCLic Pavol Bačišin.
  • Spoveď pred odpustom v piatok pred sv. omšou.