Panny Márie Bohorodičky

Dnes (nedeľa) o 14. 00 hod. novoročná adorácia vo farskom kostole, pred ňou modlitba sv. ruženca.

Spovedanie

Svinica: v utorok od 17.30 hod. (gr.kat.), streda od 17.30 hod. (rim.kat.)

Nižná Kamenica: vo štvrtok od 16.30 hod. (gr.kat.)

Chorých pôjdem spovedať vo štvrtok od 9. 00  hod. všetkých, popoludní spovedať nebudem.

Kto má záujem o požehnanie domu, nech sa nahlási v sakristii.

                       POŽEHNANÝ ROK 2017