Krst Krista Pána

Dnešným dňom, sviatkom Krstu Krista Pána, sa končí vianočné obdobie. Taktiež vianočná výzdoba i vianočné pesničky. Výzdoba je dovolená len v prípade, ak je betlehem v bočnej kaplnke.