Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

  • Ohlášky – Nižná Kamenica
  • Dnes 14.7. je júlová zbierka na kostol, darcom Pán Boh zaplať!
  • Srdečne Vás pozývame na slávenie pútnickej soboty dňa 20.7.2019 vo Vysokej nad Uhom s nasledovným programom:

15.00 – Hodina Božieho milosrdenstva – Korunka a odprosenie za hriechy rodín. Hodinu Božieho milosrdenstva budú viesť rehoľné sestry z Kongregácie Milosrdných sestier svätého Vincenta – satmárok z Pavloviec nad Uhom

16.00 – Krížová cesta za rodiny – modlitbu krížovej cesty budú viesť veriaci z farnosti Čemerné

17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou – pod vedením veriacich z farnosti Trstené pri Hornáde s p. farárom Jozefom Mrúzom.

18.00 – Sv. omša – hlavným celebrantom a kazateľom bude PhLic. Mgr. Ján Švec- Babov, p. dekan zo Sobraniec.

Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a oslobodenie od zlého.

Viac na:

https://annakolesarova.sk/putnicke-soboty/

alebo na Facebooku: https://www.facebook.com/AnkaKolesarovaMucenickaCistoty/