Šestnásta nedeľa v Cezročnom období

  • Všetkých Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť sv. Anny, budúcu nedeľu 28.7. o 10:30 v kaplnke v Nižnej Kamenici. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude dp. Aurel Halajčík, farár v Košiciach – Svätej rodiny
  • Jubilujúci manželia Jarinkovičoví darovali na kostol 50 €, Pán Boh zaplať!
  • Ohlášky N. Kamenica…