Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období

  • Spovedanie chorých v piatok o 10:00 hod.
  • ohlášky – Nižná Kamenica
  • gr.kat. liturgia a spoveď: v utorok v Nižnej Kamenici o 18:30 hod. spoveď a o 19:00 hod. liturgia; vo štvrtok vo Svinici o 18:15 hod. spoveď a o 19:00 hod. liturgia