Šestnásta nedeľa v Cezročnom období

  • Všetkých Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť Sv. Anny, budúcu nedeľu – 29.7.  o 10:30 v kaplnke v Nižnej Kamenici. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude PaedDr. JCLic. Vincent Burda, farár v Sedliskách
  • Svinica: Dnes – 22.7.sa koná zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
  • 2X bohuznáma rodina darovali na kostol 100 €. Pán Boh zaplať!
  • V dňoch 26. – 29. júla 2018 bude v Prešove Národné stretnutie mládeže P18. Pár dní predtým sa uskutoční prípravný týždeň pre dobrovoľníkov. V dňoch 23. – 25. júla budú mládežnícke sväté omše v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove o 18:00 hod. s účasťou dobrovoľníkov P18. Celebrovať ich budú postupne pán dekan, Jozef Dronzek, otec biskup, Marek Forgáč a v stredu, 25. júla, ju bude celebrovať predseda KBS, Stanislav Zvolenský.
  • Ohlášky…
  • Blahorečenie Anny Kolesárovej – 1.9.2018, budúcu nedeľu bude zbierka na prípravu… Pán Boh zaplať!