Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období

  • Svinica: Dňa – 22.7.sa konala zbierka na kostol, vyzbieralo sa 509,50€. Všetkým darcom nech Pán Boh vynahradí svojím požehnaním!
  • Mária Bertková darovala na kostol vo Svinici 20 €, Pán Boh zaplať!
  • Dnes, 29.7., zbierka na prípravu blahorečenia Anny Kolesárovej..
  • Ohlášky…