Štrnásta nedeľa v Cezročnom období

  • 8. 7. – 13. 7. dovolenka, v súrnom prípade zastupuje vdp. dekan v Ruskove, t. č.: 055 6941428.
  • Na dobročinné diela Svätého Otca sa nazbieralo: Svinica – 146,45€, Bidovce – 75€, Nižná Kamenica – 122€, všetkým darcom Pán Boh zaplať!
  • Budúcu nedeľu, 14.7., bude júlová zbierka na kostol.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!