Štvrtá neddeľa v Cezričnom období

  • Dnes – 3.2. je zbierka na ACM/UPC… Darcom Pán Boh zaplať!