Piata nedeľa v Cezročnom období

  • Dňa 3.2. bola zbierka na ACM/UPC. Darcom Pán Boh zaplať!
  • V pondelok je ľubovoľná spomienka – Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, -27. svetový Deň chorých, pri sv. omšiach v Bidovciach a Nižnej Kamenici udelím chorým sviatosť pomazania chorých, vo Svinici v piatok pri večernej sv omši. Podmienky: Kto je pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve života, treba byť v stave milosti posväcujúcej… (v prípade potreby vyspovedám pred sv. omšou)
  • Budúcu nedeľu POZOR!– zmena času bohoslužieb, do Bidoviec a Nižnej Kamenice zavíta na pastoračnú návštevu pán arcibiskup Bernard Bober
  • Vo Svinici bude februárová zbierka na kostol až 24.2. (o dva týždne)