Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

  • Gr. kat.  spoveď: vo Svinici vo štvrtok 18:00; 18:30 liturgia, Nižná Kamenica v utorok 17:00; 17:30 liturgia
  • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
  • Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývame na sv. omšu v piatok 18:30 vo Svinici, po nej stretko v kostole, účasť potrebná
  • V piatok pri sv omši požehnanie sviec….
  • V sobotu pri sv. omši svätoblažejské požehnanie hrdla…..
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!