Piata nedeľa v Cezročnom období

EKUMENICKÝ MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ ZA JEDNOTU KRESŤANOV – 5.2.2024 – 9.2.2024 (18:00 hod.)

5.2.2024 (pondelok) Evanjelický chrám Boží Vyšná Kamenica – Marianna Sláviková

6.2.2024 (utorok) Gréckokatolícky chrám Boží Košický Klečenov – Jákob Széles

7.2.2024 (streda) Reformovaný chrám Boží Svinica – Ján Ducár

8.2.2024 (štvrtok) Reformovaný chrám Boží Bidovce – Ján Stanko

9.2.2024 (piatok) Rímskokatolícky chrám Boží Svinica – Ján Hruška

Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk

Tel. č.: 055 6965 202

Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!