Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

Dnes je zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku. Pán Boh zaplať za milodary!

Spovedanie

Svinica: v utorok od 17.00 hod. (gr.kat.), streda od 17.00 hod. (rim.kat.)

Nižná Kamenica: vo štvrtok od 16.00 hod. (rim.kat.), v piatok od 16.00 hod. (gr.kat.)