Piata nedeľa v Cezročnom období

V nedeľu o 14.00 hod. vo farskom kostole poklona pred Sviatosťou oltárnou. Polhodinu pred modlitba sv. ruženca.

Vo štvrtok od 16.30 hod. sv. spoveď v Bidovciach.