SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE a JOZEFA

  • Od 1.1. do  24.  1. sväté omše pokračujú na dohodnuté úmysly, bez verejnej účasti veriacich z dôvodu protipandemických opatrení.
  • Ďakovná sv. omša a pobožnosť na konci starého roka vo štvrtok 31.12. 2020 o 18:30 hod. vo Svinici.
  • Na Nový rok ( 1.1.2021) pri sv. omšiach novoročné požehnanie..
  • Prajem Vám všetkým hojnosť Božích milostí v novom roku 2021.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk, tel č. : 055 6965 202
  • Podporiť našu farnosť môžete milodarom na č. účtu: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 . Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol(vestibul–babinec) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do osemnástej hodiny.