Štvrtá adventná nedeľa

  • Prajem Vám všetkým požehnané a milostiplné prežitie sviatkov Božieho narodenia.
  • Hromadné spovedanie vzhľadom na pandemickú situáciu nebude, budem spovedať sám: Svinica dnes 20.12. a v utorok 22.12. po sv omši, Bidovce a Nižná Kamenica v pondelok pred sv. omšami.
  • Farský kostol (vestibul–babinec) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do osemnástej hodiny.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel č. 055 6965 202
  • Podporiť našu farnosť môžete milodarom na č. účtu: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Verejné bohoslužby počas lockdownu od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži na 25 percent kapacity miest na sedenie v chrámoch. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné.
  • Vianočná výzdoba v utorok dopoludnia…..
  • Upratovanie a dezinfekcia v stredu….