Tretia nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 22.1., je januárová zbierka na kostol, za Vaše milodary ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať!
  • Deti budú mať stretko v piatok o 16:30 hod. na fare v pastoračnom centre… po ňom detská sv. omša 18:30 hod. v kostole
  • Do našej farnosti zavíta súsošie s názvom Misijný pamätník nenarodeným deťom. Prijmeme ho na týždeň, počnúc budúcou nedeľou. Toto umelecké dielo jemným spôsobom otvára vážnu tému bolesti po umelom potrate a pomáha v procese odpustenia a uzdravenia. Bude to príležitosť na obnovu lásky v našich rodinách. Pri sv. omši vo Svinici o 10:30 hod. sa nám prihovorí o. Dušan Škurla, diecézny koordinátor pre apoštolát ochrany života.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!