Druhá nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 15.1., je zbierka na Pastoráciu mládeže ACM/UPC, darcom Pán Boh zaplať!
  • Budúcu nedeľu, 22.1., bude januárová zbierka na kostol, za Vaše milodary ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať!
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!