Tretia pôstna nedeľa

  • Budúcu nedeľu, 27.3., bude marcová zbierka na kostol.
  • Zmena času: Budúci víkend sa zo soboty 26.3. na nedeľu 27.3. posúva čas zo zimného (SEČ) na letný (SELČ)
  • V piatok a v nedeľu pozývame všetkých na krížovú cestu za pokoj a mier vo svete. Modlime sa a prinášajme obety za pokoj a mier!
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
  • Milí bratia a sestry, Preposielame vám dva formuláre. Do jedného sa nahlasujú tí, ktorí môžu prichýliť utečencov z Ukrajiny: ubytovanie pre utečencov, do druhého bude možné zaregistrovať rodiny, ktoré potrebujú dlhodobejšie ubytovanie v Košiciach: registrácia rodiny, ktorá ubytovanie potrebuje.
  • Pozývam  všetkých veriacich v piatok 25. marca na slávnosť Zvestovania Pána, aby si pri svätej omši Za život v našej košickej Katedrále sv. Alžbety v Košiciach o 17.00 prišli obnoviť svoje zasvätenie Panne Márii. Po svätej omši o 18.30 spolu s košickým gréckokatolíckym arcibiskupom Cyrilom Vasiľom začneme pobožnosť krížovej cesty od gréckokatolíckej Katedrály Narodenia Panny Márie a po jednotlivých zastaveniach historickým centrom mesta Košice doputujeme až k areálu Červená hviezda, kde je zriadený hotspot na pomoc utečencom. Mons. Bernard Bober, arcibiskup