Štvrtá pôstna nedeľa

  • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
  • Dnes, 27.3., je marcová zbierka na kostol, Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
  • Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu, 3. apríla 2022, celoslovenskú zbierku na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.
  • V piatok a v nedeľu pozývame všetkých na krížovú cestu za pokoj a mier vo svete. Modlime sa a prinášajme obety za pokoj a mier!
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk, tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
  • Milí bratia a sestry, Preposielame vám dva formuláre. Do jedného sa nahlasujú tí, ktorí môžu prichýliť utečencov z Ukrajiny: ubytovanie pre utečencov, do druhého bude možné zaregistrovať rodiny, ktoré potrebujú dlhodobejšie ubytovanie v Košiciach: registrácia rodiny, ktorá ubytovanie potrebuje.