Tretia Veľkonočná nedeľa

  • Deti a mládež budú mať stretko v piatok o 17:00 hod. na fare v pastoračnom centre… po ňom sv. omša v kostole
  • V piatok pozývame všetky deti, zvlášť prvoprijímajúce deti aj s rodičmi na sv. omšu do Svinice!
  • 6.mája 2023 plánujeme Púť Rádia Lumen do Krakova, prihlásiť sa môžete v sakristii, cestovné 20 €, ešte je pár voľných miest
  • V nedeľu je zbierka na kňazský  seminár, darcom Pán Boh zaplať!
  • Budúcu nedeľu bude Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!