Štvrtá Veľkonočná nedeľa

  • …májová pobožnosť…modlime sa za pokoj vo svete a za skončenie vojny….
  • Deti a mládež budú mať stretko v piatok o 17:00 hod. na fare v pastoračnom centre… po ňom sv. omša v kostole
  • V sobotu, 6.mája 2023, ideme na Púť Rádia Lumen do Krakova, prihlásiť sa môžete v sakristii, cestovné 20 €, ešte je pár voľných miest
  • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
  • Gr. kat. spoveď: vo Svinici vo štvrtok 18:30 hod. ; 19:00 liturgia, Nižná Kamenica v utorok 18:30 hod. spoveď; 19:00 hod. liturgia
  • Dnes, 30.4., je zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk, tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web: https://farnostsvinica.sk/
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!