1. adventná nedeľa

Spovedanie pred 1. piatkom

Svinica

Utorok: 17. 00 hod., streda: 17. 00 hod., chorí na prvý piatok od 9. 00 hod.

Nižná Kamenica

Utorok : 17.30 hod., štvrtok: 16. 30 hod.

Košický Klečenov

Utorok 16.00 hod., sv. omša o 16.30 hod.

Nasledujúca nedeľu je zbierka na charitu.