3. adventná nedeľa

Spovedanie pred Vianocami:

Svinica:

Sobota: od 11. 00 hod.  budú k dispozícii traja kňazi (po rannej sv. omši do 9. 00 hod., tiež v piatok od 17. 00 hod. iba jeden kňaz)

Sobota: od 14. 00 hod. sviatosť zmierenia (gr. kat.)

Bidovce : od 9. 00 hod.

Nižná Kamenica: od 10. 00 hod.

Na kostol obetovala rodina Kmecová 100 €. Pán Boh zaplať!

Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na opravu farskej budovy.

Dobrá spoveď obnovuje priateľstvo s Bohom.